Vacation Deprivation - de belangrijkste resultaten

  Logo persbericht met tagline.jpg

VACATION DEPRIVATION

Samenvatting belangrijkste resultaten

- Ondanks de economische situatie blijven Europeanen vasthouden aan het belang van vakantie.

- Met tussen de 25-30 dagen vakantie per jaar, hebben Europeanen het hoogste aantal vakantiedagen ter wereld en blijven ze alles      opnemen - ongeveer 10 procent van ons is zelfs nog van plan om dit jaar meer vakantie te nemen dan vorig jaar.

- Azië heeft de minste vakantiedagen; het allerminste vakantiedagen hebben Koreanen en Taiwanezen met 10 dagen per jaar.

- Zuid-Koreanen en Japanners laten het grootste deel van hun vakantiedagen ongebruikt, ook al hebben ze er ook nog eens heel weinig - 7/10 voor Zuid-Koreanen en 5/13 voor de Japanners.        

- Net als vorig jaar laten Italianen en Japanners de meeste dagen onbenut, namelijk 8 per jaar. Dit is in vergelijking met vorig jaar een extra ongebruikte dag voor Italië en twee dagen voor Japan. In Italië lijkt gebrek aan planning de belangrijkste factor, terwijl in Japan geldproblemen de belangrijkste reden was.

- In heel Europa zijn de belangrijkste redenen voor het niet gebruiken van het volledige aantal vakantiedagen het onvermogen om een vakantie te coördineren (19 procent), gevolgd door de mogelijkheid om dagen op te bouwen (18 procent) en geldproblemen (17 procent). In Italië is het niet ver genoeg van te voren plannen van vakantietijd de belangrijkste reden voor het niet volledig opnemen van vakantiedagen; 26 procent noemt dit als reden.

- Europeanen zijn minder geneigd om een vakantie uit te stellen met slechts 37 procent in vergelijking met consumenten van buiten Europa waar meer dan de helft zijn vakantie wel eens heeft uitgesteld (52 procent).

- Hoewel Brazilianen 30 vakantiedagen per jaar hebben, is het ook het volk dat zijn werkmail nog regelmatig checkt tijdens zijn vakantie, met 66 procent. In Europa checkt minder dan een derde van ons regelmatig zijn mail (in vergelijking met de rest van de wereld, waar 42 procent dit regelmatig doet).

Grafieken

graph.2.jpg

graph.1.jpg

Focus op Nederland

Nederlander stelt vakantie niet uit wegens drukte op werk.

- Nederlanders stellen hun vakantie niet uit, ook niet als grote drukte op het werk daar mogelijk aanleiding toe geeft. Maar liefst 74 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze hun vakantie niet uitstellen om deze reden. Op de Britten na (77 procent) is er dan ook geen volk ter wereld dat zich zo vasthoudt aan een geplande vakantie als de Nederlanders.

Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Harris Interactive in opdracht van online reisbureau Expedia onder ruim 8600 wereldburgers, waaronder meer dan 300 Nederlanders.

Nederland vs de rest van de wereld
Samen met de Britten zijn Nederlanders zich erg bewust van het belang van vakantie. Nederland scoort hiermee ver boven het Europees gemiddelde. In Europa zijn Spanjaarden het meest geneigd om hun vakantie op te schuiven. Daar heeft ruim de helft (52 procent) zijn vakantie wel eens uitgesteld wegens werkdruk.

De Nederlandse resultaten zijn nog opvallender omdat het consumentenvertrouwen in Nederland al sinds januari 2011 daalt. Toch geeft maar 10 procent van de Nederlanders het feit dat ze zich geen vakantie kunnen veroorloven aan, als een mogelijke reden om niet op vakantie te gaan, terwijl het Europees gemiddelde op 17 procent ligt.

Belangrijkste feiten

- 74 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze hun vakantie niet uitstellen wegens drukte op het werk.

- Slechts 10 procent van de Nederlanders geeft het feit dat ze zich geen vakantie kunnen veroorloven aan als een mogelijke reden om niet op vakantie te gaan, terwijl het Europees gemiddelde op 17 procent ligt.

- Zuid-Koreanen en Taiwanezen zijn het minst trouw aan hun geplande vakantie. Daar heeft respectievelijk 67 procent en 72 procent zijn    vakantie wel eens opgeschort wegens drukte op het werk.

- Bij 68 procent van de Nederlanders ondersteunt de baas de vakantieplannen van zijn/haar werknemer. Ook hier scoort Nederland boven  het Europees gemiddelde van 60procent.

- Zestig procent van de Nederlanders geeft aan dat zodra de vakantie begonnen is, ze het werk volledig achter zich kunnen laten.

- Slechts 3 procent van de Nederlanders checkt nog voortdurend mail en voicemails als ze op vakantie zijn. 66 procent van de Brazilianen en   44 procent van de Argentijnen geeft aan regelmatig of voortdurend zijn mail te checken tijdens zijn vakantie. Daarmee zijn Nederlanders     relaxter dan Brazilianen.

Over het onderzoek
Harris Interactive voerde de online enquête uit in opdracht van Expedia.com van 13 september tot 12 oktober 2012 in de volgende landen onder de werkende volwassen bevolking van 16 jaar en ouder. Ook ziet u bij elk land de totale steekproefomvang:

- Noord-Amerika: Verenigde Staten (n = 500), Canada (n = 1057), Mexico (n = 400)
- Zuid-Amerika: Argentinië (n = 301), Brazilië (n = 303)
- Europa: Verenigd Koninkrijk (n = 400), Denemarken (n = 300), Frankrijk (n = 401), Duitsland (n = 416), Ierland (n = 303), Italië (n = 412), Nederland (n = 303 ), Noorwegen (n = 300), Spanje (n = 411), Zweden (n = 300)
- Azië: Japan (n = 329), India (n = 602), Maleisië (n = 306), Zuid-Korea (n = 300), Singapore (n = 301), Taiwan (n = 326)
- Australië: Australië (n = 416)

Respondenten voor dit onderzoek werden geselecteerd uit consumenten die deel willen nemen aan  enquêtes van Harris Interactive. Elk land werd gewogen met behulp van propensity scores * en / of demografische gegevens van het land om zo de werkzame volwassen bevolking als geheel zo goed mogelijk te reflecteren. Uitzonderingen hierop zijn Brazilië, Mexico en India waar het onderzoek onder de volwassen bevolking van elk land alleen online plaatsvond. In India werden slechts drie regio's onderzocht: Delhi (n = 206), Mumbai (n = 195), en Hyderabad / Chennai / Bangalore (n = 201). Deze drie regio's werden vervolgens gewogen om samen de bevolkingsomvang te weerspiegelen.

Voor de 22 landen in totaal, werd een extra weging toegepast om de relatieve omvang van de volwassen werkende bevolking van elk land binnen de totale volwassen bevolking in alle onderzochte landen weer te geven.

Alle steekproeven en polls, of er nu wel of niet aselecte steekproeven worden gebruikt, zijn onderhevig aan meerdere foutenbronnen die niet te kwantificeren of te schatten zijn, waaronder fouten in de sample . Daarom vermijdt Harris Interactive het woord "foutmarge", omdat het misleidend is. Het enige dat kan worden berekend zijn verschillende mogelijke steekproeffouten met verschillende kansen voor pure, ongewogen, random monsters met 100 procent respons. Dit is slechts theoretisch omdat geen enkele gepubliceerde peiling in de buurt van dit ideaal komt. Omdat de steekproef is gebaseerd op degenen die bereid waren om deel te nemen in het Harris Interactive pannel, kan geen schatting worden gemaakt van theoretische steekproeffouten.

* Propensity score weging is een gepatenteerde techniek ontwikkeld door Harris Interactive ® die rekening houdt met verschillen in gedrag en houding tussen de online en niet-online populaties, waardoor we online verzamelde gegevens representatief kunnen maken voor alle volwassenen, en niet alleen degenen die online zijn.