Vacation Deprivation

NEDERLANDERS NEMEN ZONDER SCHULDGEVOEL VAKANTIEDAGEN OP

1 op de 5 zou een week seks opofferen in ruil voor één extra vakantiedag

Amsterdam, 7 januari 2016 - Nederlandse werknemers voelen zich over het algemeen niet schuldig als ze vakantiedagen opnemen. Achtenzeventig procent van de Nederlanders geeft aan hier totaal geen moeite mee te hebben. Vorig jaar was deze score onder de Nederlandse werknemers nog 63 procent. Bovendien scoren we dit jaar hoger dan het wereldwijde gemiddelde (72 procent) als het gaat om het gemak waarmee we onze vrije dagen opnemen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 59 procent van de werknemers aangeeft dat hun werkgever hen stimuleert om ook daadwerkelijk vakantiedagen op te nemen. Slechts 4 procent is bang dat het opnemen van alle vakantiedagen niet wordt gewaardeerd door de werkgever. Daarnaast willen Nederlanders graag extra vakantiedagen en zijn ze bereid daar verschillende zaken, zoals een week seks, voor op te geven. 

Vacation Deprivation - de belangrijkste resultaten

Vacation Deprivation - de belangrijkste resultaten

 

VACATION DEPRIVATION

Samenvatting belangrijkste resultaten

- Ondanks de economische situatie blijven Europeanen vasthouden aan het belang van vakantie.

- Met tussen de 25-30 dagen vakantie per jaar, hebben Europeanen het hoogste aantal vakantiedagen ter wereld en blijven ze alles      opnemen - ongeveer 10 procent van ons is zelfs nog van plan om dit jaar meer vakantie te nemen dan vorig jaar.

- Azië heeft de minste vakantiedagen; het allerminste vakantiedagen hebben Koreanen en Taiwanezen met 10 dagen per jaar.

- Zuid-Koreanen en Japanners laten het grootste deel van hun vakantiedagen ongebruikt, ook al hebben ze er ook nog eens heel weinig - 7/10 voor Zuid-Koreanen en 5/13 voor de Japanners.